Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia stacjonarne z Minecraft® Education oraz robotyką Lego® w szkołach 

SZCZECIN 2022

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia stacjonarne z Minecraft® Education oraz robotyką Lego® w szkołach 

SZCZECIN 2022

3 grupy wiekowe

Każda grupa wiekowa ma zajęcia dopasowane do swojego wieku:

Zerówki

Klasa 1-2

Klasa 3-4

3 grupy wiekowe

Każda grupa wiekowa ma zajęcia dopasowane do swojego wieku:

Zerówki

Klasa 1-2

Klasa 3-4

Tematyka warsztatów

Robotyka z najpopularniejszymi klockami to cotygodniowe 45minutowe zajęcia, na których dzieci w parach tworzą budowle, które następnie programują przy użyciu programu opartego na symbolach. Głównym celem zajęć jest zainteresowanie uczestników tematyką komputerową i programistyczną poprzez zabawę.

Warsztaty odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut. Na zajęciach dzieci rozwiązują zagadki logiczne i zadania oparte na współpracy w świecie gry Minecraft. Na każdych warsztatach poznają też jeden element z programownia z wykorzystaniem edukacyjnej nakładki: MakeCode

Część warsztatowa przeznaczona dla uczestników w wieku 9-11 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 75 minut. Na bazie gry Minecraft, uczestnicy tworzą bardziej rozbudowane komendy oparte o „programowanie na blokach”.

Tematyka warsztatów

Robotyka z najpopularniejszymi klockami to cotygodniowe 45minutowe zajęcia, na których dzieci w parach tworzą budowle, które następnie programują przy użyciu programu opartego na symbolach. Głównym celem zajęć jest zainteresowanie uczestników tematyką komputerową i programistyczną poprzez zabawę.

Warsztaty odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut. Na zajęciach dzieci rozwiązują zagadki logiczne i zadania oparte na współpracy w świecie gry Minecraft. Na każdych warsztatach poznają też jeden element z programownia z wykorzystaniem edukacyjnej nakładki: MakeCode

Część warsztatowa przeznaczona dla uczestników w wieku 9-11 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 75 minut. Na bazie gry Minecraft, uczestnicy tworzą bardziej rozbudowane komendy oparte o „programowanie na blokach”. 

Gdzie odbywają się warsztaty?

Warsztaty odbywają się w ze Szczecina i okolic. Dokładne daty i miejsca warsztatów pojawiają się systematycznie, gdy mamy ustalone terminy ze szkołą. Jeżeli nie ma szkoły na poniższym terminarzu, to nie mamy jeszcze z tą placówką ustalonego terminu.

Cały sprzęt komputerowy jest na miejscu, uczestnicy nie muszą zabierać nic ze sobą.

PSP w Bezrzeczu
ul. Górna 3

Piątki - start zajęć 7 października
Klasa 1-2: godz. 16:15 - 17:15
Klasa 3-4: godz. 17:30-18:45

SP nr 8 w Policach,
ul. Piaskowa

Środy - start zajęć 21 września
Klasa 1-2 godz. 14:30 - 15:30
Klasa 3-4: godz. 15:45 - 17:00

Zerówki

30zł warsztat
  • 45 minut
  • umowa do końca roku szkolnego z miesięcznym okresem wypowiedzenia

Klasy 1-2

35zł warsztat
  • 60 minut
  • umowa do końca roku szkolnego z miesięcznym okresem wypowiedzenia

Klasy 3-4

40zł warsztat
  • 75 minut
  • umowa do końca roku szkolnego z miesięcznym okresem wypowiedzenia

Najczęstsze pytania

Wszystkie warsztaty odbywają się na komputerach. W zależności od grupy wiekowej, dzieci nabywają rózne umiejętności. W grupach młodszych uczniowie rozpoczynają od nauki samej obsługi komputera, klawiatury myszki, przechodząc do rozwiązywania zadań opartych o współpracę i logiczne myślenie. Programowanie odbywa się w aplikacji MakeCode lub aplikacji Lego (robotyka), więc dzieci  tworzą kod na zasadzie „drag & drop”. 

W grupie starszej uczniowie rozwiązują zadania wymagające stworzenia kilku komend. Uczestnicy nabywają umiejętności posługiwania się, m. in. pętlami i instrukcjami warunkowymi.

Stosujemy następującą zasadę: jeżeli po pierwszych zajęciach dziecku się nie spodoba, nie pobieramy żadnej opłaty.

Jeżeli dziecko chce uczestniczyć w warsztatach, to te pierwsze zajęcia wchodzą w koszt miesięcznej opłaty.

Przez wiele lat wprowadzaliśmy stałą miesięczną opłatę, ale zauważyliśmy, że opłata uzależniona od ilości spotkań w miesiącu jest bardziej przejrzysta. Na początku miesiąca wysyłamy fakturę, na której jest wyszczególniona liczba spotkań na dany miesiąc i całkowita opłata.

Przykładowo grupie dla klas 1-2 jedne warsztaty kosztują 35zł, a w grupie dla klas 3-4: 40zł, zatem jeżeli w miesiącu będą 4 spotkania, to miesięczna opłata w grupie młodszej wyniesie 140zł (4x35zł), a w starszej 160zł (4x40zł) – analogicznie w grupie zerówkowej 120zł (4x35zł).

Analogicznie przy 2 warsztatach, kwota miesięczna wyniesie w grupie młodszej 70zł (2x35zł), w grupie starszej 80zł (2x40zł), a w grupie zerówkowej 60zł (2x30zł). 

Zajęcia można odrobić w innej szkole, tylko trzeba nas o tym wcześniej powiadomić. 

Jeżeli jednak rodzicom nie pasuje dowiezienie dziecka do innej szkoły, na koniec każdego semestru odliczamy nieobecności dziecka (maksymalnie 2 w semestrze). W takiej sytuacji odliczamy kwotę za nieobecności na fakturze za miesiąc styczeń (pierwszy semestr) i za miesiąc czerwiec (drugi semestr)

Szkoła może być zamknięta z różnych powodów: organizacja matur, duża impreza na terenie szkoły i oczywiście w obecnych czasach – COVID. W takim wypadku zawsze zawieszamy zajęcia: zajęcia się nie odbywają, a Państwo nie ponoszą opłaty.

Rezerwacja Miejsc

Jeśli wystąpi błąd przy wysyłaniu formularza - prosimy o kontakt telefoniczy: 507-663-684 (także w dni wolne)

Formularz rezerwacji

Wybierz szkołę *
Wybierz zajęcia *
Imię i nazwisko dziecka *
Imię i nazwisko rodzica *
Telefon *
E-mail *